...

Komt de "pil voor mannen" er dan toch aan? Dat ziet er alvast zo naar uit te oordelen naar de eerste tests die vorsers van de Universiteit van Washington hebben uitgevoerd. De enige veilige voorbehoedmiddelen voor mannen die geen invloed hebben op hun hormonen, tot nog toe zijn een condoom en een vasectomie. Vorsers hebben onlangs echter aangetoond dat injectie van de stof EP055 bij mannetjesmakaken de beweeglijkheid van de spermatozoa vertraagt, geen invloed heeft op de hormonen en geen bijwerkingen veroorzaakt (1).EP055 wordt ongeveer twee weken na een intraveneus infuus uit het lichaam geëlimineerd en heeft reversibele effecten.De oplossing wordt misschien DMAU (dimethandrolonundecanoaat), een geneesmiddel dat zowel een androgene als een progestagene werking heeft (2).De andere tot nog toe uitgeteste orale geneesmiddelen hebben geen bevredigende resultaten opgeleverd. Ze verhoogden het risico op leverontsteking en ze worden te snel uit het lichaam geëlimineerd zodat je ze tweemaal per dag zou moeten innemen. DMAU daarentegen, dat wordt ontwikkeld door de National Institutes of Health, bevat een vetzuur, waardoor het trager wordt geëlimineerd. Het moet echter dagelijks tijdens een maaltijd worden ingenomen om effectief te zijn.De onderzoekers hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 100 gezonde Amerikaanse mannen van 18 tot 50 jaar. 83 hebben de studie afgewerkt. De onderzoekers hebben drie doseringen (100, 200 of 400 mg) en twee verschillende formuleringen in de capsules (castorolie en poeder) uitgetest. De hoogste dosering van 400 mg verlaagde de concentraties van testosteron en van twee hormonen die noodzakelijk zijn voor de spermatogenese, sterk. Die lage concentraties stroken met een effectieve contraceptie. In tegenstelling tot wat in vroegere studies werd gezien, werden geen belangrijke bijwerkingen waargenomen. Sommige proefpersonen waren wat aangekomen en bij sommige was de HDL-cholesterol gedaald. "Dat zijn de beste resultaten die ooit werden behaald bij de ontwikkeling van een pil voor mannen", zei Stephanie Page, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Washington en coauteur van de studie, die werd gepresenteerd op het 100e congres van de Endocrine Society. "Veel mannen zeggen dat ze verkiezen dagelijks een tablet van een reversibel anticonceptivum in te nemen dan langwerkende injecties of een topische gel."Zal die pil de gezondheidsautoriteiten overtuigen? Er lopen langere studies om na te gaan of DMAU de productie van spermatozoa goed blokkeert. (referenties: (1) PLOS ONE, 19 april 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0195953,(2) Endocrine Society, persmededeling, 18 maart 2018)