...

Prof. Ghannoum en zijn collega's analyseerden stoelgangstalen van patiënten met die aandoeningen en van verwanten die de ziekte niet hadden, en stelden erg uitgesproken interacties tussen schimmels en bacteriën vast bij de zieke deelnemers.Die laatsten vertoonden een hogere concentratie van twee bacteriën (Escherichia coli en Serratia marcescens) en van de schimmel Candida tropicalis dan de gezonde proefpersonen. Volgens de auteurs creëren die drie micro-organismen samen een biofilm die zich onder meer op een deel van de darmen vastzet, en zo de ontsteking bevordert die de ziektesymptomen uitlokt.De onderzoekers geven aan dat Candida tropicalis al was aangetoond in muizenmodellen van de ziekte. Het is echter voor het eerst dat Serratia marcescens in verband wordt gebracht met crohn.Die ontdekking kan heel wat gevolgen hebben. De drie aangetoonde micro-organismen blijken uitstekende markers voor de ziekte te zijn en de weg ligt nu open voor nieuwe behandelingen zoals probiotica.(referentie: mBio, 20 september 2016, DOI: 10.1128/mBio.01250-16)