...

De wetenschappers creëerden de kloon door vijf genfragmenten samen te brengen, en konden aantonen dat de kloon in staat is om cellen te infecteren in proefbuisjes en petrischaaltjes, wat vervolgens werd bevestigd bij muizen. Bij die dieren werden ook postinfectieuze neurologische complicaties waargenomen. Bovendien is de kloon zowel in staat om muggen van de soort Aedes aegypti, de hoofdvector van de virus voor de mens, als het virus zelf te infecteren. De auteurs konden dat aantonen door de muggen te voeden met menselijk bloed dat hun kloon bevatte. Tot slot zijn ze erin geslaagd om een gen toe te voegen dat de productie bevordert van een chemische stof die het gekloonde virus fluorescerend maakt, zoals een glimworm. Zo kan de infectie gemakkelijker worden opgespoord. De onderzoekers gaan ervan uit dat het virus geëvolueerd is en zich zodanig heeft aangepast dat het nu in staat is om de virusconcentraties in het menselijke bloed hoog te houden, gemakkelijk door de placenta te gaan bij zwangere vrouwen en ernstige neurologische syndromen en microcefalie te veroorzaken bij de foetus. Ze hopen aan de hand van de kloon te kunnen achterhalen of die hypothese klopt en zo ja, hoe het virus daarin geslaagd is.