...

De behandeling, die de naam XPL kreeg, werd ontwikkeld dankzij de vastberadenheid van specialisten van Harvard en van het al niet minder prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) en vergde liefst meer dan tien jaar onderzoek. De wetenschappers legden eerst een cataloog aan van een honderdtal polymeren en gingen meerdere combinaties daarvan uittesten tot ze degene vonden die het best het uitzicht, de sterkte en de elasticiteit van de gezonde huid benaderde. De optische eigenschappen waren daarbij even belangrijk als de mechanische, want het product moest zowel transparant als resistent zijn. De moeilijkheid van het onderzoek bestond erin de beste kandidaat te vinden die aan die twee vereisten voldeed. De methode die door het multidisciplinaire team werd ontwikkeld, maakt uiteindelijk gebruik van twee bestanddelen. Het eerste is een crème die op de epidermis wordt aangebracht en gebaseerd is op een polymeer van silicium dat siloxaan wordt genoemd (een keten van silicium- en zuurstofatomen). Daarna moet een gel worden aangebracht die als een katalysator werkt en die een uithardingsreactie opwekt. Die tweede gel op basis van platina leidt tot kruisverbindingen, waardoor een elastische stof wordt gevormd met een zekere mechanische weerstand. Door die twee crèmes te mengen, creëerden de onderzoekers een uiterst dunne (40 duizendste van een millimeter dik), onzichtbare, beschermende kleeffilm waarmee de huid ogenblikkelijk weer stevig en elastisch wordt, die gehydrateerd kan worden zonder dat er water verdampt en toch perfect kan ademen. Het effect is vooral onder de ogen goed zichtbaar. Dit nieuwe materiaal werkt meer als een huid dan als een crème. Het kan minstens 24 uur ter plaatse blijven, of tot de gebruikers erop wrijven om het los te maken. Het is bestand tegen warmte, water en zelfs reiniging met zeep en tot dusver is er geen enkele bijwerking gemeld. Geen enkele proefpersoon heeft enige irritatie of allergische reactie vertoond. Volgens zijn ontwikkelaars heeft deze 'tweede huid' meerdere mogelijke toepassingen. Op cosmetisch vlak kan het oogwallen en rimpels tijdelijk verbergen. Maar vooral ook op medisch vlak zijn er toepassingen mogelijk, omdat het product kan helpen bij de behandeling van huidproblemen zoals psoriasis of eczeem, de wondheling kan bevorderen, gebruikt kan worden als zonnecrème of om geneesmiddelen efficiënter toe te dienen via de epidermis. Het zal echter nog een tijdje duren voor het product op de markt komt, aangezien de ontwikkelaars zich eerst op het therapeutische aspect willen toeleggen. Daarvoor hopen ze in de loop van volgend jaar klinische gegevens te kunnen verzamelen.