...

De sleutel zou het eiwit securine zijn. Securine is essentieel voor de meiose van de ovocyten, een proces van dubbele celdeling waarbij de gameten worden gevormd.De meeste chromosomale afwijkingen ontstaan tijdens de eerste meiotische deling, maar er treedt ook een belangrijk aantal afwijkingen op tijdens de tweede meiotische deling. De onderzoekers hebben ontdekt dat er vanaf een zekere leeftijd onvoldoende securine wordt geproduceerd voor een normaal verloop van de tweede meiotische deling.Volgens de auteurs van de studie zou een herstel van een voldoende hoeveelheid securine kunnen bijdragen tot een betere regeling van de meiose en een daling van het aantal chromosomale afwijkingen. Volgens hen is dat een veelbelovende manier om de kwaliteit van de eicellen van bejaarde vrouwen te verbeteren. (referentie: Nature Communications, 18 mei 2017, doi: 10.1038/ncomms15346)