Om verdere uitbreiding van de Covid-19-epidemie af te remmen, vragen veel landen mensen die mogelijk in contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon, om zichzelf thuis te isoleren of in quarantaine te gaan.

Een quarantaine kan echter een beproevende ervaring zijn voor die mensen. Beslissingen ad hoc moeten dan ook worden gebaseerd op feitenmateriaal en de mogelijke gevolgen ervan moeten zorgvuldig worden geëvalueerd. Daarom heeft een Britse groep dringend een meta-analyse uitgevoerd van de studies die de psychische weerslag van een quarantaine hebben onderzocht.

Van de 3166 artikels die ze in drie elektronische gegevensbanken hebben teruggevonden, hebben ze er 24 gehandhaafd voor hun studie. Die studies waren uitgevoerd in tien landen tijdens eerdere epidemieën (SARS, ebola, H1N1-griep, MERS en paardengriep).

In de meeste studies werden negatieve psychische effecten waargenomen, namelijk posttraumatische stressstoornis, depressie, verwardheid, woede, angst en misbruik van geneesmiddelen. Stresserende factoren waren een langere quarantaine (het risico stijgt als de quarantaine langer dan 10 dagen duurt), angst voor infectie, frustratie, verveling, gebrek aan basisvoorzieningen zoals voedsel, water en kleding, ontoereikende informatie door de gezondheidsautoriteiten, financieel verlies als gevolg van werkverlet en stigmatisering, soms zelfs door de naaste omgeving.

Mensen met psychiatrische aandoeningen en mensen die in de gezondheidssector werken, zouden vatbaarder zijn en zouden meer steun nodig hebben.

Eigenlijk is dat geen verrassing, maar verontrustend is wel dat die symptomen maanden en zelfs jaren kunnen aanhouden. Daarom is het zo belangrijk maatregelen te nemen waardoor de ervaring minder traumatiserend wordt.

De auteurs stellen quarantaine niet ter discussie, maar doen toch enkele suggesties: de duur van de quarantaine zo kort mogelijk houden en niet veranderen tenzij in extreme omstandigheden, duidelijk de reden van de quarantaine uitleggen, up-to-date en precieze informatie geven over de aard van de risico's, het protocol en eventuele wijzigingen van de quarantaine en ervoor zorgen dat alles in voldoende hoeveelheid wordt geleverd. Een beroep doen op altruïsme en de mensen uitleggen dat de quarantaine heilzame effecten heeft op de maatschappij, kunnen ook helpen om de quarantaine beter te aanvaarden.

(referentie: The Lancet, 26 februari 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8)

Om verdere uitbreiding van de Covid-19-epidemie af te remmen, vragen veel landen mensen die mogelijk in contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon, om zichzelf thuis te isoleren of in quarantaine te gaan.Een quarantaine kan echter een beproevende ervaring zijn voor die mensen. Beslissingen ad hoc moeten dan ook worden gebaseerd op feitenmateriaal en de mogelijke gevolgen ervan moeten zorgvuldig worden geëvalueerd. Daarom heeft een Britse groep dringend een meta-analyse uitgevoerd van de studies die de psychische weerslag van een quarantaine hebben onderzocht.Van de 3166 artikels die ze in drie elektronische gegevensbanken hebben teruggevonden, hebben ze er 24 gehandhaafd voor hun studie. Die studies waren uitgevoerd in tien landen tijdens eerdere epidemieën (SARS, ebola, H1N1-griep, MERS en paardengriep).In de meeste studies werden negatieve psychische effecten waargenomen, namelijk posttraumatische stressstoornis, depressie, verwardheid, woede, angst en misbruik van geneesmiddelen. Stresserende factoren waren een langere quarantaine (het risico stijgt als de quarantaine langer dan 10 dagen duurt), angst voor infectie, frustratie, verveling, gebrek aan basisvoorzieningen zoals voedsel, water en kleding, ontoereikende informatie door de gezondheidsautoriteiten, financieel verlies als gevolg van werkverlet en stigmatisering, soms zelfs door de naaste omgeving. Mensen met psychiatrische aandoeningen en mensen die in de gezondheidssector werken, zouden vatbaarder zijn en zouden meer steun nodig hebben.Eigenlijk is dat geen verrassing, maar verontrustend is wel dat die symptomen maanden en zelfs jaren kunnen aanhouden. Daarom is het zo belangrijk maatregelen te nemen waardoor de ervaring minder traumatiserend wordt.De auteurs stellen quarantaine niet ter discussie, maar doen toch enkele suggesties: de duur van de quarantaine zo kort mogelijk houden en niet veranderen tenzij in extreme omstandigheden, duidelijk de reden van de quarantaine uitleggen, up-to-date en precieze informatie geven over de aard van de risico's, het protocol en eventuele wijzigingen van de quarantaine en ervoor zorgen dat alles in voldoende hoeveelheid wordt geleverd. Een beroep doen op altruïsme en de mensen uitleggen dat de quarantaine heilzame effecten heeft op de maatschappij, kunnen ook helpen om de quarantaine beter te aanvaarden.(referentie: The Lancet, 26 februari 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8)