...

De behandeling van een congenitale stenose van de trachea en de stambronchi is bijzonder complex bij kinderen. De auteurs beschrijven de casus van een meisje met een congenitale hypoplasie van de trachea en de bronchi. Op de leeftijd van 9 maanden werd ze voor het eerst geopereerd (slide-tracheobronchoplastiek) omdat de toestand levensbedreigend was. Tijdens de kinderjaren werd ze nog meerdere keren geopereerd. Die ingrepen hebben haar leven gered, maar tijdens de groei is de trachea niet meegegroeid en is de diameter dus weer te klein.In 2014 heeft een multidisciplinair team van het Institut Gustave Roussy en de ziekenhuizen Marie Lannelongue en Necker-Enfant malades dringend een volledige tracheareconstructie moeten uitvoeren uitgaande van de eigen weefsels van het meisje omdat haar ademhalingsprobleem acuut was verergerd en levensbedreigend was geworden.De artsen hebben eerst de te kleine trachea (slechts 12 cm lang) verwijderd. Daarna hebben ze een kunstmatige trachea gemaakt uitgaande van weefsel van de musculus latissimus dorsi. De huid-spierflap werd verstevigd met stukjes kraakbeen afgenomen van drie ribben. Het geheel werd genaaid in de vorm van een cilinder rond een silicone buis, die dan op de plaats van de vroegere trachea werd ingeplant.De buis werd negen dagen na de interventie verwijderd tijdens extracorporale circulatie. Aangezien het ging om een autologe ent, diende geen antirejectiebehandeling te worden gegeven.Iets meer dan twee maanden later heeft het meisje het ziekenhuis verlaten. Ze heeft vrij snel een normale activiteit kunnen hervatten en ademt nu normaal zonder tracheotomie.Vier jaar na de operatie stellen de auteurs dat die wereldpremière bij een kind een succes is. Ze is nu 16 jaar en doet wat andere adolescenten doen. "Bij gebrek aan betrouwbare andere technieken en meer bepaald technieken van cel- en weefseltherapie vormt deze techniek een ontegensprekelijke aanwinst bij de behandeling van kinderen met een ernstige en uitgebreide aantasting van de trachea", concluderen de auteurs.Nog te vermelden, in februari 2017 heeft het CHU van Toulouse de eerste tracheatransplantatie op maat uitgevoerd. De ent werd gemaakt uitgaande van CT-scans van de patiënt.(referentie: New England Journal of Medicine, 5 april 2018, DOI: 10.1056/NEJMc1800095)