...

Het idee van zo'n "polypil", waarvan de samenstelling kan variëren, bestaat al een twintigtal jaar. Dit is de eerste grootschalige studie die de effectiviteit ervan op lange termijn heeft gemeten.De vergelijkende studie werd uitgevoerd bij patiënten in de provincie Golestan in Iran die werden gerandomiseerd naar niet-farmacologische maatregelen alleen ("minimale zorg") of niet-farmacologische maatregelen plus een polypil. De studie werd uitgevoerd bij 6838 patiënten van 50-75 jaar, van wie meer dan de helft vrouwen. De niet-farmacologische maatregelen bestonden uit adviezen voor rookstop, lichaamsbeweging enz. De patiënten werden gedurende vijf jaar gevolgd. De therapietrouw was al met al goed.De polypil bestond uit enalapril 5 mg, hydrochloorthiazide 12,5 mg, atorvastatine 20 mg en aspirine 81 mg.Tijdens de follow-up hebben 202 (5,9%) patiënten van de polypilgroep en 301 (8,8%) van de patiënten minimale zorg kregen, een ernstig cardiovasculair accident ontwikkeld. De polypil verlaagde het risico op ernstige cardiovasculaire accidenten dus met 34%. De resultaten waren vergelijkbaar bij mannen en vrouwen. Na correctie voor de inname van andere cardiovasculaire geneesmiddelen verminderde het verschil tot 22%, maar het bleef statistisch significant.Verder onderzoek is nu wenselijk om na te gaan of het zin heeft de polypil op grote schaal voor te schrijven. Mocht dat zo zijn, zou die strategie de premature cardiovasculaire sterfte kunnen verlagen. Zo'n strategie zou bijzonder welkom zijn in landen met een laag of intermediair inkomen. (referentie: The Lancet, 24 augustus 2019, DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31791-X)https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31791-X/fulltext