...

In 2014 heeft Engeland de grootste opflakkering van scarlatina sinds tientallen jaren gekend (er werden meer dan 15 000 gevallen geregistreerd). Tijdens de daaropvolgende twee jaar is het aantal patiënten blijven stijgen (tot 19 000 in 2016).In de lente van 2016 werd ook een hogere incidentie van invasieve Streptococcus pyogenes-infecties waargenomen dan in de vorige vijf jaar, wat in de tijd samenviel met de piek van roodvoank (doorgaans tussen maart en mei).Roodvonk wordt veroorzaakt door de toxines die Streptococcus pyogenes afgeeft. De vorsers hebben daarom onderzocht of beide fenomenen samenhingen.De vorsers hebben de stammen van Streptococcus pyogenes geïdentificeerd die infecties hebben veroorzaakt in Londen en bij uitbreiding in Engeland en Wales, met bepaling van het emm-genotype. De eerste golf van scarlatina in 2014 in Londen werd veroorzaakt door emm3- en emm4-stammen. De infecties in de lente van 2015 en 2016 werden vooral veroorzaakt door emm1-stammen. Het aantal stalen van de bovenste luchtwegen afgenomen in het noordwesten van Londen dat positief was op emm1-Streptococcus pyogenes, bedroeg 33% in 2016 tegen slechts 5% tijdens de twee jaar ervoor.Emm1-stammen waren ook de belangrijkste verwekkers van ernstige invasieve infecties in Engeland en Wales: 42% van de gevallen in de lente van 2016 tegen 31% het jaar ervoor.Bij analyse van het genoom van alle emm1-stammen in het noordwesten van Londen van 2009 tot 2016 hebben de auteurs vervolgens ontdekt dat de meeste emm1-stammen in 2015 en 2016 klonen van de basisstam waren die ze M1UK hebben genoemd. Die vertoonde 27 unieke mutaties en produceerde negen keer meer pyrogene streptokokkentoxines (SpeA) dan de andere emm1-stammen (190 nanogram per milliliter tegen 21 ng/ml). Die toxine veroorzaakt roodvonk en kan meespelen bij streptokokkenfaryngitis en bepaalde invasieve infecties.Nog een andere vaststelling: M1UK was goed voor 84% van de emm1-genomen die in Engeland en Wales werden geanalyseerd in 2016.Interpretatie van de auteurs: Tijdens de verhoogde activiteit van Streptococcus pyogenes in Engeland is een dominante nieuwe emm1-stam opgedoken die meer SpeA produceert. Het bredere reservoir van M1UK-stammen en het invasieve potentieel van emm1-Str. Pyogenes vormen volgens de auteurs een plausibele verklaring voor de hogere incidentie van invasieve streptokokkeninfecties. Surveillance is dus geboden. Om na te gaan of die stam zich ook buiten Engeland heeft verspreid, hebben ze de M1UK-stammen vergeleken met 2800 emm1-genomen in de hele wereld. Resultaat: die bleken uniek en onderscheiden te zijn. Bij genetisch onderzoek van stammen die werden teruggevonden in Denemarken en de Verenigde Staten werden echter ook unieke M1UK-stammen geïdentificeerd.Prof. Shiranee Sriskandan, die de studie heeft geleid, kan niet zeggen of de nieuwe stam zich zal aanpassen aan de omgeving van andere landen, maar ze raadt stellig een bredere surveillance aan. De SpeA-toxine heeft immers meegespeeld bij de wereldwijde heropflakkering van ernstige invasieve streptokokkeninfecties in de jaren tachtig. (referentie: The Lancet Infectious Diseases, 10 september 2019, DOI: 10.1016/S1473-3099(19)30446-3)