Psoriasis wordt gekenmerkt door hyperplasie van de opperhuid door vermenigvuldiging en een abnormale differentiatie van de keratinocyten, een ontstekingsinfiltraat in de oppervlakkige dermis, een groter aantal bloedvaten en een hogere permeabiliteit van de bloedvaten.

Meerdere studies hebben aangetoond dat VEGFA (vasculaire endotheliale groeifactor A) proangiogene effecten heeft bij de pathogenese van psoriasis, een chronische huidziekte die voorkomt bij ongeveer 3% van de bevolking. Grijpt VEGFA in op de bloedvaten, die op hun beurt ontstekingscellen rekruteren en de differentiatie van de cellen van de opperhuid verstoren, of heeft VEGFA een direct effect op de cellen van de opperhuid? Een groep vorsers van de Université Libre de Bruxelles en de afdeling dermatologie van het Erasmusziekenhuis heeft onderzoek uitgevoerd bij muizen met experimentele psoriasis opgewekt door overexpressie van VEGFA in de keratinocyten.

Dr. Farida Benhadou, eerste auteur van het artikel, et coll. hebben aangetoond dat een deletie van Flt1 et Nrp1 in de epidermale cellen psoriasis als gevolg van overexpressie van die groeifactor verhindert. Flt1 is een receptor en Nrp1 een coreceptor voor VEGFA. Een dergelijke deletie regelt de vermenigvuldiging van de keratinocyten, het ontstekingsinfiltraat en de neoangiogenese. Een soortgelijk resultaat werd behaald in een ander model van psoriasis veroorzaakt door een deletie van c-Jun/JunB in de cellen van de opperhuid.

In een muizenmodel van psoriasis zijn de vorsers er vervolgens in geslaagd om het fenotype van psoriasis op te heffen en de letsels snel te doen verdwijnen door toediening van een antistof tegen Nrp1, die de interactie tussen VEGFA en Nrp1 blokkeert.

Door middel van transcriptionele en chromatineprofiling van epidermale cellen na VEGFA-overexpressie en deletie van Flt1 of Nrp1 hebben de vorsers het netwerk van genen geïdentificeerd dat geregeld wordt door de VEGFA-Nrp1-Flt1-as bij het ontstaan van psoriasis.

Tot besluit, de vorsers hebben aangetoond dat de expressie van Flt1 en Nrp1 in de epidermale cellen een essentiële rol speelt bij de pathogenese van psoriasis en dat blokkering van de VEGFA-Nrp1-Flt1-as klinisch relevant is bij de behandeling van psoriasis.

"Zo'n geneesmiddel zou veiliger kunnen zijn dan de huidige geneesmiddelen, die toch heel wat bijwerkingen veroorzaken", concludeerde prof. Cédric Blanpain.

(referentie: Science Advances, 8 januari 2019, doi: 10.1126/sciadv.aax5849)

Psoriasis wordt gekenmerkt door hyperplasie van de opperhuid door vermenigvuldiging en een abnormale differentiatie van de keratinocyten, een ontstekingsinfiltraat in de oppervlakkige dermis, een groter aantal bloedvaten en een hogere permeabiliteit van de bloedvaten.Meerdere studies hebben aangetoond dat VEGFA (vasculaire endotheliale groeifactor A) proangiogene effecten heeft bij de pathogenese van psoriasis, een chronische huidziekte die voorkomt bij ongeveer 3% van de bevolking. Grijpt VEGFA in op de bloedvaten, die op hun beurt ontstekingscellen rekruteren en de differentiatie van de cellen van de opperhuid verstoren, of heeft VEGFA een direct effect op de cellen van de opperhuid? Een groep vorsers van de Université Libre de Bruxelles en de afdeling dermatologie van het Erasmusziekenhuis heeft onderzoek uitgevoerd bij muizen met experimentele psoriasis opgewekt door overexpressie van VEGFA in de keratinocyten.Dr. Farida Benhadou, eerste auteur van het artikel, et coll. hebben aangetoond dat een deletie van Flt1 et Nrp1 in de epidermale cellen psoriasis als gevolg van overexpressie van die groeifactor verhindert. Flt1 is een receptor en Nrp1 een coreceptor voor VEGFA. Een dergelijke deletie regelt de vermenigvuldiging van de keratinocyten, het ontstekingsinfiltraat en de neoangiogenese. Een soortgelijk resultaat werd behaald in een ander model van psoriasis veroorzaakt door een deletie van c-Jun/JunB in de cellen van de opperhuid.In een muizenmodel van psoriasis zijn de vorsers er vervolgens in geslaagd om het fenotype van psoriasis op te heffen en de letsels snel te doen verdwijnen door toediening van een antistof tegen Nrp1, die de interactie tussen VEGFA en Nrp1 blokkeert.Door middel van transcriptionele en chromatineprofiling van epidermale cellen na VEGFA-overexpressie en deletie van Flt1 of Nrp1 hebben de vorsers het netwerk van genen geïdentificeerd dat geregeld wordt door de VEGFA-Nrp1-Flt1-as bij het ontstaan van psoriasis.Tot besluit, de vorsers hebben aangetoond dat de expressie van Flt1 en Nrp1 in de epidermale cellen een essentiële rol speelt bij de pathogenese van psoriasis en dat blokkering van de VEGFA-Nrp1-Flt1-as klinisch relevant is bij de behandeling van psoriasis."Zo'n geneesmiddel zou veiliger kunnen zijn dan de huidige geneesmiddelen, die toch heel wat bijwerkingen veroorzaken", concludeerde prof. Cédric Blanpain.(referentie: Science Advances, 8 januari 2019, doi: 10.1126/sciadv.aax5849)