...

De vorsers zijn uitgegaan van de hypothese dat symptomen van de menopauze correleren met een hogere waarschijnlijkheid van chronische pijn (rugpijn, fibromyalgie, artritis, artrose), ook na correctie voor de leeftijd en andere bekende risicofactoren.Om die hypothese te toetsen, hebben ze een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij 200 901 vrouwelijke oud-strijders van gemiddeld 54,3 jaar (spreiding 45-64 jaar). Na analyse van hun medische en farmaceutische dossiers blijken de auteurs het bij het rechte eind te hebben.26% van de vrouwen van het nationale monster had menopauzale symptomen, 52% klaagde van chronische pijn en bij 22% waren minstens twee aparte diagnosen van chronische pijn gesteld."Bij multivariate analyse was de kans op chronische pijn en op een diagnose van meerdere aandoeningen die chronische pijn veroorzaken, bijna tweemaal hoger bij de vrouwen met menopauzale symptomen", schrijven de auteurs. Dat wijst erop dat vrouwen van middelbare leeftijd die meer menopauzale symptomen vertonen, vatbaarder zijn voor chronische pijn tijdens die kritieke periode. (referentie: Menopause, maart 2019, DOI: 10.1097/GME.0000000000001312)https://insights.ovid.com/crossref?an=00042192-900000000-97416