...

Sommige kinderen beschouwen een middagdutje als een "straf", maar dat is het helemaal niet. Integendeel, een middagdutje heeft meerdere gunstige effecten op de cognitieve functies, het gedrag, de psychologische functies en het metabolisme en kost niets.Dat is althans de conclusie van Amerikaanse vorsers, die 3891 Chinese kinderen van 10 tot 12 jaar hebben gevolgd. Waarom China? In Noord-Amerika krijgen kinderen na de kleuterklas niet meer de mogelijkheid om een middagdutje te nemen, maar Chinese kinderen nemen ook nog tijdens de lagere school en soms nog later een middagdutje.De studie bevestigt de kwalitatieve observaties van talloze ouders die verklaren dat hun kinderen beter gezind zijn, meer energie hebben en betere resultaten halen op school als ze een middagdutje doen.Kinderen die minstens drie dagen per week een middagdutje namen van 30-60 minuten bleken meer levensvreugde, een betere zelfcontrole, meer moed en minder gedragsproblemen te vertonen en een hoger IQ te hebben, vooral kinderen van het zesde jaar. Het beste resultaat betrof de resultaten op school: een stijging van de schoolprestaties tijdens het zesde jaar met 7,6%, bij de kinderen die regelmatig een middagdutje namen. In deze transversale studie werd een duidelijke correlatie vastgesteld, maar dat betekent daarom nog niet dat het gaat om een oorzakelijk verband. Neemt niet weg dat je toch rekening zou moeten houden met die bevindingen, ook al omdat kinderen vrij vaak niet genoeg slapen. En daardoor vertoont tot 20% van de kinderen episoden van slaperigheid overdag. Dat heeft tal van negatieve effecten, die kunnen worden opgeheven door een middagdutje. En als kinderen een middagdutje nemen, zullen ze ook minder tijd voor het scherm doorbrengen. (referentie: Sleep, 28 mei 2019 DOI: 10.1093/sleep/zsz126)https://academic.oup.com/sleep/advance-article-abstract/doi/10.1093/sleep/zsz126/5499200?redirectedFrom=fulltext