...

Vorsers van de Universiteit van Michigan hebben in 1999 of 2000 twaalf gewone parfums laten ruiken aan 2289 mensen die toen 71-82 jaar oud waren. Daarna werd elk overlijden geregistreerd en werden de doodsoorzaken geanalyseerd. De studie werd uitgevoerd in twee Amerikaanse gemeenschappen: 37,7% Afro-Amerikanen en 51,9% vrouwen.Tijdens de test werden de proefpersonen uitgenodigd om de juiste geur aan te duiden (meerkeuzevragen met 4 antwoorden). Elk juist antwoord was goed voor één punt. Op grond daarvan werden de proefpersonen in drie groepen ingedeeld: goede, matige of zwakke reukzin.Tijdens een follow-up van 13 jaar zijn 1211 proefpersonen overleden. Het overlijdensrisico na 10 jaar was 46% hoger bij de proefpersonen met een zwakke reukzin dan bij de proefpersonen met een goede reukzin. Na 13 jaar was het overlijdensrisico 30% lager. De correlatie was vooral duidelijk bij de mensen die een goede gezondheid hadden bij inclusie in de studie. Het overlijdensrisico na tien jaar was dan 62% hoger (tegen slechts 6% bij de proefpersonen die al bij inclusie in de studie een gebrekkige gezondheidstoestand vertoonden).In eerdere studies was al een correlatie aangetoond tussen een zwakke reukzin en neurodegeneratieve aandoeningen en vermagering, maar volgens de auteurs van deze studie verklaren die respectievelijk maar 22% en 6% van de stijging van de sterfte na 10 jaar bij mensen met een slechte reukzin. Prof. Chen et coll. hebben bij die mensen ook een hogere cardiovasculaire sterfte vastgesteld. (referentie: Annals of Internal Medicine, 30 april 2019, DOI: 10.7326/M18-0775)