...

Het is een fotofarmacologisch middel dat al in vivo werd uitgetest op dieren. Fotofarmacologie is een opkomend specialisme, dat licht gebruikt om de activiteit van geneesmiddelen te controleren.Met die technologie wordt het misschien mogelijk om een oplossing te vinden voor tal van problemen die we zien in de klassieke farmacologie en die de therapeutische werking van elk geneesmiddel afremmen: trage en onnauwkeurige distributie van het geneesmiddel, onvoldoende specificiteit in tijd en ruimte in het lichaam, het is moeilijk de dosis aan te passen enz.JF-NP-26, het geneesmiddel waarvan sprake, is een stof die chemisch werd gewijzigd om ze fotogevoelig te maken en te inactiveren (procedé van fotosensibilisering). In een diermodel zijn de onderzoekers er vervolgens in geslaagd om het geneesmiddel te activeren en de werking ervan met een opmerkelijke precisie in tijd en ruimte te controleren door er via een optische vezel een lichtbundel op JF-NP-26 te richten. Zelfs na toediening van hoge doses veroorzaakte het geneesmiddel geen toxische of andere bijwerkingen bij de dieren.Volgens de auteurs zouden onder meer de ziekte van Parkinson en psoriasis met die techniek anders kunnen worden behandeld.(referenties:eLife, doi: 10.7554/eLife.23545, en communiqué van de Universiteit van Barcelona, 11 april)