...

Er bestaan meerdere vormen van longkanker. Niet-kleincellige longkanker (NSCL) is de belangrijkste oorzaak van kankersterfte ter wereld. Het frequentste type van niet-kleincellige longkanker is het adenocarcinoom.Ongeveer 75% van de adenocarcinomen van de longen vertoont mutaties die weerslag hebben op twee controlemechanismen die noodzakelijk zijn voor de celgroei, meer bepaald mechanismen die te maken hebben met de MAP-kinase en de PI3'-kinasesignalisatieweg. Geen van beide wegen volstaat op zichzelf op longkanker te veroorzaken. Daarvoor zijn dus beide signalisatiewegen tegelijk nodig."We wisten dat mutaties van de MAP-kinaseweg de groei van goedaardige longgezwellen stimuleren, en dat mutaties van het PI3'-kinassegen op zichzelf geen longtumor veroorzaken", legt de hoofdauteur, Ed van Veen, uit. "Een coöperatie tussen die twee wegen is noodzakelijk om de groei van kankercellen te stimuleren. We wisten echter nog niet welke moleculaire mechanismen ten grondslag liggen aan die samenwerking, en hoe de longcellen hun kenmerken verliezen naarmate de kanker zich ontwikkelt."Dankzij proeven op genetisch gewijzigde muizen die mutaties vertonen die enkel actief zijn in de longcellen en meer bepaald de type 2-pneumocyten, hebben de wetenschappers een derde stof ontdekt die meespeelt bij de pathogenese van kanker: de PGC1α-transcriptiefactor. Die laatste zorgt voor een coördinatie tussen de twee proteïnen en wijzigt de longcellen zodat die hun kenmerken verliezen, wat bijdraagt tot een toename van de tumor.De muizen die van Veen en zijn collegae hebben gecreëerd, zouden ons ook een beter inzicht kunnen geven in de pathogenese van longkanker bij de mens. Die informatie zou bovendien kunnen worden gebruikt om nieuwe geneesmiddelen tegen longkanker te ontwikkelen. De MAP-kinase- en de PI3'-kinaseweg omvatten bovendien meerdere eiwitten waartegen gerichte geneesmiddelen bestaan. (referentie: eLife, 27 augustus 2019, DOI: 10.7554/eLife.43668)https://elifesciences.org/articles/43668