Vorsers van de Universiteit van Birmingham hebben de medische dossiers doorgenomen van 18 547 vrouwen die tussen 1 januari 1995 en 1 december 2017 het slachtoffer waren geweest van huishoudelijk geweld (seksueel, lichamelijk, emotioneel, psychisch of financieel), en hebben die vergeleken met de dossiers van 74 188 vrouwen die nooit echtelijk geweld hadden gekend.

97 vrouwen die het slachtoffer waren geweest van echtelijk geweld, en 239 vrouwen van de controlegroep hebben een fibromyalgie ontwikkeld en respectievelijk 19 en 53 vrouwen vertoonden een chronischevermoeidheidssyndroom. Met andere woorden, de frequentie van fibromyalgie was 73% hoger en die van het chronischevermoeidheidssyndroom was 91% hoger bij vrouwen die het slachtoffer waren geweest van echtelijk geweld. Die vrouwen liepen dus tweemaal meer risico op die chronische aandoeningen.

Hoe verklaar je die associatie tussen fibromyalgie, chronischevermoeidheidssyndroom en echtelijk geweld? Vrouwen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld, ervaren een immense fysiologische en psychologische stress", stelt prof. Julie Taylor. "De veranderingen die in het lichaam plaatsvinden als gevolg van die stress, kunnen allerhande gezondheidsproblemen met zich meebrengen zoals de bovenvermelde twee aandoeningen. Verder onderzoek is vereist om de biopsychologische mechanismen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan dat verband."

(referentie: Journal of Interpersonal Violence, 6 december 2019, doi: 10.1177/0886260519888515)

Vorsers van de Universiteit van Birmingham hebben de medische dossiers doorgenomen van 18 547 vrouwen die tussen 1 januari 1995 en 1 december 2017 het slachtoffer waren geweest van huishoudelijk geweld (seksueel, lichamelijk, emotioneel, psychisch of financieel), en hebben die vergeleken met de dossiers van 74 188 vrouwen die nooit echtelijk geweld hadden gekend.97 vrouwen die het slachtoffer waren geweest van echtelijk geweld, en 239 vrouwen van de controlegroep hebben een fibromyalgie ontwikkeld en respectievelijk 19 en 53 vrouwen vertoonden een chronischevermoeidheidssyndroom. Met andere woorden, de frequentie van fibromyalgie was 73% hoger en die van het chronischevermoeidheidssyndroom was 91% hoger bij vrouwen die het slachtoffer waren geweest van echtelijk geweld. Die vrouwen liepen dus tweemaal meer risico op die chronische aandoeningen.Hoe verklaar je die associatie tussen fibromyalgie, chronischevermoeidheidssyndroom en echtelijk geweld? Vrouwen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld, ervaren een immense fysiologische en psychologische stress", stelt prof. Julie Taylor. "De veranderingen die in het lichaam plaatsvinden als gevolg van die stress, kunnen allerhande gezondheidsproblemen met zich meebrengen zoals de bovenvermelde twee aandoeningen. Verder onderzoek is vereist om de biopsychologische mechanismen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan dat verband." (referentie: Journal of Interpersonal Violence, 6 december 2019, doi: 10.1177/0886260519888515)