...

Volgens een nieuwe studie zou blootstelling aan lage stralingsdoses kanker in de hand kunnen werken. De vorsers hebben een stralingsdosis van 50 milligray toegediend in de slokdarm van muizen. Die dosis is het equivalent van drie, vier CT-scans kort na elkaar, wat normaal als onschadelijk wordt beschouwd. De lage stralingsdosis had tot gevolg dat de cellen zonder mutatie zich niet meer vermenigvuldigden en zich differentieerden. De p53-mutante cellen waren ongevoelig voor die stralingsdosis en haalden het na blootstelling van de cellen zonder mutatie. Bij toediening van het antioxidant N-acetylcysteïne (NAC) voor de lage stralingsdosis werd een tegengesteld effect waargenomen: vermenigvuldiging van de cellen zonder mutatie en differentiatie van de p53-mutante cellen, waardor het aantal cellen met een p53-mutatie afnam. P53-mutante cellen kunnen dus uit een normale slokdarm worden geklaard door redoxmanipulatie. Dat wijst erop dat het landschap van mutaties in ouder wordende weefsels kan worden beïnvloed door externe interventies.Verder onderzoek bij de mens is wenselijk om die resultaten te bevestigen. De auteurs van de studie raden alvast aan om bij het evalueren van de veiligheid van een CT-scan ook rekening te houden met het mogelijke risico van lage stralingsdoses.(referentie : Cell Stem Cell, 18 juli 2019, doi :10.1016/j.stem.2019.06.011)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590919302759?via%3Dihub