Otilonium bromide is de meest voorgeschreven medicatie voor PDS in ons land. Ze is echter slechts effectief bij een subgroep van de patiënten en vergt vaak chronische inname. Recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat het laag FODMAP-dieet ook kan helpen bij PDS-klachten, maar dat is een complex en veeleisend dieet. Een recent ontwikkeld eenvoudig PDS-dieet blijkt echter even effectief te zijn, en is vermoedelijk geschikt voor gebruik in de eerste lijn.

De studie gaat van start in mei. De bedoeling is om de werkzaamheid van de traditionele medicatie en het eenvoudige PDS-dieet te vergelijken. De inclusieperiode bedraagt ongeveer één jaar. Er wordt gevraagd om vijf à zes patiënten per arts te rekruteren.

Vergoeding

Om de workload voor de huisarts zo veel mogelijk te beperken komen de patiënten tijdens het verloop van de studie (24 weken/zes maanden) maximum vier keer op raadpleging. De patiënt heeft zelf toegang tot online vragenlijsten die hij/zij thuis onafhankelijk invult.

Voor de inspanning van de huisarts is een billijke vergoeding voorzien. Deze en volgende maand wordt er per provincie een onderzoeksmeeting gepland waar het studieprotocol, de criteria voor de PDS-diagnose, de ethische en wettelijke aspecten enz. worden toegelicht.

Wil u deelnemen of wenst u meer info? Neem dan contact op: domino@uzleuven.be of 016-34.51.90 (Florencia Carbone). Op de website van het Kenniscentrum vindt u een korte samenvatting van de studie.

Otilonium bromide is de meest voorgeschreven medicatie voor PDS in ons land. Ze is echter slechts effectief bij een subgroep van de patiënten en vergt vaak chronische inname. Recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat het laag FODMAP-dieet ook kan helpen bij PDS-klachten, maar dat is een complex en veeleisend dieet. Een recent ontwikkeld eenvoudig PDS-dieet blijkt echter even effectief te zijn, en is vermoedelijk geschikt voor gebruik in de eerste lijn.De studie gaat van start in mei. De bedoeling is om de werkzaamheid van de traditionele medicatie en het eenvoudige PDS-dieet te vergelijken. De inclusieperiode bedraagt ongeveer één jaar. Er wordt gevraagd om vijf à zes patiënten per arts te rekruteren.VergoedingOm de workload voor de huisarts zo veel mogelijk te beperken komen de patiënten tijdens het verloop van de studie (24 weken/zes maanden) maximum vier keer op raadpleging. De patiënt heeft zelf toegang tot online vragenlijsten die hij/zij thuis onafhankelijk invult. Voor de inspanning van de huisarts is een billijke vergoeding voorzien. Deze en volgende maand wordt er per provincie een onderzoeksmeeting gepland waar het studieprotocol, de criteria voor de PDS-diagnose, de ethische en wettelijke aspecten enz. worden toegelicht.Wil u deelnemen of wenst u meer info? Neem dan contact op: domino@uzleuven.be of 016-34.51.90 (Florencia Carbone). Op de website van het Kenniscentrum vindt u een korte samenvatting van de studie.