...

Men is er lang van uitgegaan dat transgenders niet geïnteresseerd zijn in het vrijwaren van hun reproductief potentieel. Dit blijkt nu onjuist. Verschillende studies tonen het tegendeel aan. Voor transmannen kan geassisteerde voortplanting een beroep doen op cryopreservatie van eicellen of ovariumweefsel. En ook op transfer van verse of ingevroren embryo's.Een bijzondere subgroep zijn transmannen die in het kader van hun transitiebehandeling al testosteron gekregen hebben. Tot nu toe was niet duidelijk hoe die behandeling ingrijpt op de slaagkansen van eicelpunctie en een IVF-zwangerschap.Resetkova et al. bekeken de situatie aan de hand van retrospectieve gegevens over transmannen die werden behandeld in een Amerikaanse IVF-kliniek. Al deze mannen kregen een ovariële stimulatiebehandeling met het oog op cryopreservatie van eicellen, cryopreservatie van een embryo of embryotransfer. Iedere transman werd vergeleken met vijf cisvrouwen, die overeenkwamen qua leeftijd, BMI en waarden van antimulleriaans hormoon (dit is een maat voor de ovariële reserve aan primaire follikels). Cisvrouwen met ovulatiestoornissen werden echter uitgesloten.De transmannen waren tussen 14 en 39 jaar oud, met een gemiddelde van 28 jaar bij het begin van de ovariële stimulatiebehandeling. De meeste van hen (61%) hadden al testosteron gekregen. De gemiddelde duur van die behandeling bedroeg 3,7 jaar, met een spreiding tussen 3 maanden en 17 jaar.De oogst bij transmannen moest niet onderdoen voor wat cisvrouwen konden voorleggen: 19,9 +/- 7 eicellen per cyclus versus 15,9 +/- 9,6. Wel waren er bij de cismannen hogere dosissen gonadotropines toegediend dan bij cisvrouwen. Behandelaars mochten die dosissen vrij kiezen. Mogelijk hebben ze bij transmannen hogere dosissen gebruikt om de slaagkansen al van bij de eerste stimulatiecyclus te optimaliseren.Van de 26 transmannen in de studie opteerden er 16 voor cryopreservatie van de eicellen. Zeven mannen kozen voor transfer van een vers of bevroren embryo. In alle zeven gevallen mondde dit uit in de geboorte van een levend kind. Twee van de zeven droegen de zwangerschap zelf uit. Bij de overige vijf viel de keuze op een embryotransfer naar de cisvrouw met wie de vrager in koppel leefde.De auteurs van deze studie concluderen dat het voorafgaand gebruik van testosteron geen negatieve weerslag heeft op de beschikbaarheid van eicellen met het oog op IVF. Dat is een belangrijk gegeven: transmannen weten nu dat ze hun kinderwens met eigen materiaal kunnen vervullen, ook al uiten ze die na verschillende jaren testosteronbehandeling. "We vonden zelfs een trend naar meer eicellen bij mannen die testosteron gebruikt hadden", zegt hoofdonderzoekster Nina Resetkova. Hoewel ze toegeeft dat het kleine aantal patiënten in de studie geen definitieve conclusies mogelijk maakt. Maar als het nu eens zo was? Endocrinoloog Resetkova maakt een vergelijking met vrouwen die een polycystisch-ovariumsyndroom hebben. Ook zij hebben verhoogde testosteronwaarden. En ook zij leveren typisch een hoger aantal eicellen aan bij punctie.In een volgende fase moet nu worden nagegaan of eicelpunctie bij transmannen mogelijk is zonder onderbreking van de testosteronbehandeling. Veel transmannen hebben het immers moeilijk met het onderbreken van testosteron, al was het maar omdat de menstruatie daardoor vaak terugkomt.