...

Een groep van de University of California in Berkeley heeft er recentelijk nog aan herinnerd dat een verkwikkende slaap belangrijk is voor goede cognitieve functies later in het leeftijd en dat al vanaf de leeftijd van 30 jaar (1). De studie toont aan dat ouderen die niet goed genoeg slapen en te weinig diepe slaap vertonen, een hoger risico lopen op geheugenverlies, ziekte van Alzheimer, hart- en vaataandoeningen, obesitas en diabetes. Bij het verouderen produceren de hersenen geen trage golven en chemische stoffen meer die de diepe slaap bevorderen.Volgens een andere Amerikaanse studie zou een langdurig slaaptekort ook een risico inhouden voor de gezondheid van het bot (2). Na drie weken slaapdeprivatie daalde de concentratie van P1NP, een marker van botaanmaak, sterk en meer nog bij de jonge proefpersonen. Bij vrouwen met borstkanker die te veel slapen (minstens negen uur per nacht), zou de sterfte aan kanker 46% hoger zijn dan bij vrouwen die 'maar' acht uur slapen (3). De vorsers van Harvard vragen zich dan ook af of er ook niet bij andere kankers een verband zou kunnen bestaan tussen de slaaptijd en de overleving.In een andere Amerikaanse studie hebben wetenschappers ontdekt dat een mutatie van het CRY1-gen de biologische klok van het lichaam vertraagt. Patiënten met zo'n mutatie zouden 's morgens moeilijker wakker worden (4). (referenties: (1) Neuron, 5 april 2017, doi: 10.1016/j.neuron.2017.02.004,(2) ENDO 2017, Public Release, 1 april 2017,(3) British Journal of Cancer, 30 maart 2017, doi: 10.1038/bjc.2017.85,(4) Cell, 6 april 2017, doi: 10.1016/j.cell.2017.03.027)