...

Het betreft bovendien een observationele studie met alle beperkingen van dien. Zo werd de studie enkel uitgevoerd in ziekenhuizen en dan nog enkel in bepaalde specialismen. De resultaten moeten echter toch ernstig worden genomen.Dr. Yusuke Tsugawa et al. hebben de sterfte na 30 dagen onderzocht bij meer dan 736 537 patiënten ouder dan 65 jaar die tussen 2011 en 2014 in ziekenhuizen in de Verenigde Staten werden behandeld door 18 854 ziekenhuisartsen van gemiddeld 41 jaar oud.Belangrijkste conclusie: de sterfte tijdens de eerste 30 dagen na de opname bij de patiënten die werden behandeld door artsen van 40 jaar of jonger, was 10,8%. Als de artsen 50-59 jaar of 60 jaar of ouder waren, was dat respectievelijk 11,3% en 12,1%. Een klein, maar volgens de auteurs toch "klinisch significant" verschil: 77 meer sterfgevallen als de patiënten werden behandeld door artsen van 60 jaar of ouder, dan als ze werden behandeld door artsen van 40 jaar of jonger.De vorsers concluderen dat hun studie aantoont hoe belangrijk continue bijscholing is gedurende de hele carrière van de artsen, ongeacht hun leeftijd en ervaring.(referentie: British Medical Journal, 16 mei 2017, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j1797)