...

De smaak, die door de tong wordt gedetecteerd, en de geur, die door de neus wordt gedetecteerd, zijn essentiële factoren om aroma's waar te nemen en om na te gaan of je een voedingsmiddel al dan niet lust. Tot nog toe dachten we dat die twee zintuigen los van elkaar stonden en dat ze enkel in interactie traden als hun signalen in de hersenen aankwamen, in de cortex van de insula. Een fascinerend onderzoek zet dat idee echter op de helling.Een groep van het Monell Chemical Senses Center in Philadelphia heeft bij zoogdieren ontdekt dat de smaakcellen van de tong dezelfde reukreceptoren bevatten als de receptoren in de neus die geuren detecteren en dat dus al een initiële integratie van smaak- en reukinformatie zou kunnen plaatsvinden op de tong.De wetenschappers hebben hun onderzoek uitgevoerd op humane smaakcellen in een proefbuisje.Met genetische en biochemische methoden hebben ze vastgesteld dat de smaakcellen op de tong van transgene muizen en de tong van de mens meerdere sleutelmoleculen bevatten die ook in olfactieve receptoren zitten.Met een methode die de respons van een organisch weefsel op een stimulus in beeld brengt door middel van fluorescentie, hebben ze kunnen aantonen dat de smaakcellen in cultuur op dezelfde manier reageerden op geuren als de olfactieve receptorcellen. Dat wijst op een interactie tussen de reuk- en de smaakreceptoren op de tong. Bij verder onderzoek hebben de auteurs ontdekt dat eenzelfde cel zowel smaak- als reukreceptoren kan bevatten."De interacties tussen de smaakzin en de reukzin beginnen dus niet in de hersenen, maar op de tong", zei prof. Ozdener, ook al blijft de neus het belangrijkste reukorgaan."Die ontdekking zou kunnen verklaren hoe reukstoffen de perceptie van de smaak van voedsel beïnvloeden. Dat maakt het misschien mogelijk om op geuren gebaseerde stoffen te ontwikkelen om de smaak te beïnvloeden. Dergelijke stoffen zouden kunnen helpen tegen overmatige consumptie van zout, suiker en vetstoffen in het kader van een dieet voor patiënten met ziekten zoals obesitas en diabetes."Het onderzoek staat nog maar in zijn kinderschoenen, maar de ontdekking van unieke cellen op de tong die zowel reuk- als smaakreceptoren bevatten, kan ons een beter inzicht geven in de wijze waarop de mensen smaken waarnemen.De mens heeft meer dan 400 soorten functionele reukreceptoren. De stoffen die die receptoren activeren, zijn merendeels nog niet bekend. Verder onderzoek is dan ook wenselijk om dat alles verder te ontrafelen. (referentie: Chemical Senses, 24 april 2019, doi: 10.1093/chemse/bjz019)https://academic.oup.com/chemse/advance-article-abstract/doi/10.1093/chemse/bjz019/5470701