...

Vorsers uit California hebben onderzocht in hoeverre de huid ons kan beschermen tegen het optreden van chronische ziekten. Die verkennende studie werd uitgevoerd bij 33 mensen van 58 tot 95 jaar. De resultaten zijn veelbelovend. De vrijwilligers hebben gedurende 30 dagen een vochtinbrengend middel aangebracht over het hele lichaam, twee keer per dag. Die crème, die speciaal voor de studie was ontwikkeld, bestond uit drie soorten vetten: cholesterol, vrije vetzuren en ceramiden.De functie van de opperhuid en de plasmaconcentraties van drie belangrijke cytokines (interleukine-1-bèta, interleukine-6 en TNF-alfa) werden gemeten voor en na de behandeling. Die drie cytokines spelen mee bij chronische leeftijdsgebonden aandoeningen zoals hart- en vaataandoeningen, type 2-diabetes, osteoporose en ziekte van Alzheimer. Bij inclusie in de studie waren de plasmaconcentraties van die drie inflammatoire cytokines significant hoger bij de oudere proefpersonen dan bij de proefpersonen van ongeveer dertig jaar. Na de periode van aanbrengen van de vochtinbrengende crème werden de plasmaconcentraties van IL-1β en IL-6 normaal, terwijl de plasmaconcentratie van TNF-alfa significant was gedaald. Die plasmaconcentraties waren ook lager dan in een controlegroep van volwassenen van dezelfde leeftijd die de crème niet hadden gebruikt. (referentie: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 5 maart 2019, doi: 10.1111/jdv.15540)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.15540