...

Een internationale groep heeft een meta-analyse uitgevoerd van 185 studies die daaromtrent waren uitgevoerd in een vijftigtal landen (Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland) tussen 1973 en 2011. In het totaal ging het om 42 935 mannen. Tussen 1973 en 2011 is de totale hoeveelheid sperma in westerse landen blijkbaar met 59,3% verminderd. Het aantal spermatozoa in het ejaculaat is gemiddeld met 1,4% per jaar gedaald, in het totaal dus een daling met 52,4% tijdens die periode. Het aantal spermatozoa is gedaald van 99 miljoen per milliliter zaad in 1973 tot 47,1 miljoen per milliliter in 2011, dus een daling met bijna 52 miljoen per milliliter. De vorsers hebben echter geen significante daling teruggevonden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika (in die streken werden echter ook veel minder onderzoeken uitgevoerd).De gemiddelde concentratie van spermatozoa blijft weliswaar ruim hoger dan de concentratie die volgens de WGO noodzakelijk is om een kind te verwekken, zijnde 15 miljoen per milliliter. Toch maken de specialisten zich zorgen over de snelheid waarmee dat aantal daalt. Volgens hen zouden we dringend de oorzaak ervan moeten achterhalen en zouden we middelen moeten vinden om een tendens te keren die weleens zou kunnen leiden tot het uitsterven van de menselijke soort.Meerdere studies hebben al een beschuldigende vinger uitgestoken naar blootstelling aan pesticiden en hormoonverstoorders, een te vet- en suikerrijke voeding, stress, obesitas en onvoldoende lichaamsbeweging. Met andere woorden, als we de vruchtbaarheid van de man willen vrijwaren, moeten we vooral iets gaan doen aan onze levenswijze.(referentie: Human Reproduction Update, 27 juli 2017, DOI: 10.1093/humupd/dmx022)