...

De gordijnen tussen de ziekbedden zijn er om de patiënten wat privacy te geven, maar zouden weleens hun gezondheid kunnen bedreigen. Dat is althans de conclusie van een studie, die werd gepresenteerd op het Europese Congres voor klinische microbiologie en infectieziekten, dat heeft plaatsgevonden in Amsterdam.De wetenschappers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van 1521 bacteriologische stalen afgenomen van gordijnstof van 625 kamers in zes centra voor verpleegzorg in Michigan. De stalen werden afgenomen bij opname van de patiënten, 14 en 30 dagen later en vervolgens maandelijks gedurende 6 maanden in geval van een lang verblijf. De stalen werden afgenomen aan de randen van de gordijnen, waar de gordijnen dus het vaakst worden aangeraakt.In 334 stalen werden multiresistente bacteriën gedetecteerd, dus in meer dan een op de vijf gevallen (22%) (spreiding 11,9%-28,5% naargelang van het centrum). 210 monsters waren positief op vancomycineresistente enterokokken (13,8%), 94 waren positief op resistente gramnegatieve bacteriën (6,2%) en 74 op methicillineresistente Staphylococcus aureus. Al die bacteriën kunnen een dodelijke infectie veroorzaken.De auteurs hebben voorts ook bij 15,7% van de patiënten dezelfde bacterie vastgesteld als de bacterie die op het gordijn werd teruggevonden, maar het omgekeerde is ook mogelijk. Die bevindingen moeten nog door andere studies worden bevestigd, maar wijzen er toch al op dat een goede ziekenhuishygiëne cruciaal kan zijn voor de gezondheid van de patiënten. (referentie: EurekAlert, Public Release, 11 april 2019)https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-04/esoc-pcu040919.php