...

De wetenschappers zijn uitgegaan van de gegevens van de longitudinale studie Physical Activity through Sustainable Transport Approaches (PASTA), een studie die gedurende twee jaar werd uitgevoerd in zeven Europese steden (Antwerpen, Barcelona, Londen, Örebro, Rome, Wenen en Zürich). 8802 mensen werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over het transportmiddel dat ze gebruikten, en over de frequentie van gebruik ervan. 3567 hebben de vragenlijst ingevuld. Ook werd ze gevraagd wat ze vonden van hun gezondheid, en werden ook vragen gesteld over hun sociale relaties, verschillende aspecten van hun geestelijke gezondheid, hun energieniveau en vermoeidheid.In alle onderzochte steden was de fiets het transportmiddel dat correleerde met het grootste aantal heilzame effecten op de gezondheid: een betere algemene gezondheidstoestand, een betere geestelijke gezondheid, een hogere vitaliteit, minder stress en minder eenzaamheidsgevoel.Op de tweede plaats kwam stappen: stappen correleerde met een goede algemene gezondheid, een goede vitaliteit en meer contacten met vrienden en/of familie. De effecten van andere transportmiddelen (auto, motor, openbaar vervoer en elektrische fiets) waren niet significant of inconclusief. Autorijden en gebruik van het openbaar vervoer correleerden met een perceptie van een slechte algemene gezondheidstoestand.De conclusies van die studie zijn voor niemand een verrassing, en toch wordt de fiets in de meeste Europese landen behalve in Nederland en Denemarken weinig gebruikt. Daar zouden we dus iets aan moeten doen.(referentie: Environment International, 8 augustus 2018, doi: 10.1016/j.envint.2018.08.002)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041201831314X?via%3Dihub