...

De resultaten van deze Amerikaanse studie liggen in de lijn van die van eerdere onderzoeken en bevestigen ook dat vroege blootstelling aan microben de ontwikkeling van het immuunsysteem stimuleert.Het onderzoek werd uitgevoerd bij 128 moeders van zuigelingen van zes maanden. 74 baby's (58%) kregen een fopspeen. 30 (41%) van die 74 moeders reinigden de fopspeen door sterilisatie, 53 (72%) met de hand en 9 (12%) gebruikten eigen speeksel om de fopspeen te reinigen.De wetenschappers hebben ook de IgE-concentratie gemeten bij de geboorte en na 6 en 18 maanden.Resultaat? De baby's van moeders die de fopspeen afzogen, hadden een lagere IgE-spiegel vanaf de leeftijd van 10 maanden en die spiegel was nog verder gedaald na 18 maanden.Een mogelijke hypothese is volgens de auteurs dat moeders hun heilzame bacteriën in het speeksel zo overdragen, wat invloed zou hebben op de vroege ontwikkeling van het immuunsysteem van hun baby. Verder onderzoek is evenwel wenselijk om na te gaan of die verschillen effectief toe te schrijven zijn aan de transfer van microben van de moeder en of dat correleert met een lager risico op allergie later in het leven. (referentie: Annals of Allergy, Asthma & Immunology, november 2018, doi: 10.1016/j.anai.2018.09.148)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1081120618308949