...

De detoxtechniek is al een tijd ingeburgerd in Hollywood. Maar ook in ons land kunnen geteresseerden op heel wat plaatsen terecht. Volgens de aanbieders is zo'n reiniging heilzaam bij darmklachten, maar bijvoorbeeld ook bij reuma, migraine, allergie of depressie en zelfs bij slechte adem.Een darmspoeling kan thuis of bij een therapeut. De patit ligt op een tafel en er wordt water via een canule in het rectum door de darmen gepompt. Voor een volledige reiniging is een grote hoeveelheid water nodig-- soms tot 60 liter. Via een ander buisje worden afvalstoffen en vloeistof dan verwijderd. Soms worden aan het water ook zouten, koffie, probiotica of kruiden toegevoegd.Maag- en darmartsen stellen al langer dat de techniek zinloos is. Amerikaanse artsen hebben in The Journal of Family Practice nu ook de negatieve nevenwerkingen in kaart gebracht. Die bijwerkingen kunnen matig zijn zoals krampen, buikpijn, misselijkheid en braken, maar ook ernstig zoals een elektrolytenstoornis en nierfalen. Bepaalde kruidentoevoegingen worden ook in verband gebracht met aplastische anemie en levertoxiciteit.