...

De prevalentie van de deltavariant is hoog in de hele wereld. Anderzijds vermindert de werkzaamheid van het RNA-vaccin van Pfizer/BioNTech over verloop van tijd. Is dat toe te schrijven aan de variant zelf of aan een verzwakking van de immuniteit? Dat onderscheid is belangrijk om uit te maken of een herinneringsinjectie geïndiceerd is.Met de steun van Pfizer heeft een groep van het Amerikaanse gezondheidsnetwerk Kaiser Permanente (South California) tussen 4 december 2020 en 8 augustus 2021 3 436 957 gezondheidsdossiers doorgenomen (mediane leeftijd 45 jaar, 52,4 % vrouwen). Doel van de studie: evaluatie van de algehele werkzaamheid van het vaccin tegen sars-CoV-2-infectie en ziekenhuisopname wegens Covid-19 en de specifieke werkzaamheid tegen infectie met de deltavariant over verloop van tijd.De studie werd uitgevoerd bij mensen die al minstens één jaar bij het netwerk waren aangesloten. Tijdens de studieperiode is 5,4 % van de deelnemers geïnfecteerd door het coronavirus, van wie 6,6 % in het ziekenhuis werd opgenomen. De tijd tot optreden van de infectie sinds een volledige vaccinatie werd geraamd op gemiddeld drie tot vier maanden.Bij de mensen die volledig waren gevaccineerd, bedroeg de werkzaamheid tegen sars-CoV-2-infectie en ziekenhuisopname wegens Covid-19 gedurende de hele studieperiode respectievelijk 73 % en 90 %. De werkzaamheid tegen een sars-CoV-2-infectie na volledige vaccinatie bedroeg 88 % tijdens de eerste maand en 47 % na 5 maanden. De werkzaamheid van het vaccin tegen infectie met de deltavariant was hoog tijdens de eerste maand na de tweede dosis (93 %), maar daalde daarna (53 % na 5 maanden). De werkzaamheid tegen de andere varianten bedroeg 97 % na een maand en 67 % na 4-5 maanden. "Infecties bij mensen die twee doses van het vaccin gekregen hadden, konden meestal worden toegeschreven aan een vermindering van de werkzaamheid van het vaccin over verloop van tijd en niet aan een of andere variant die zou ontsnappen aan de bescherming die het vaccin biedt", aldus Luis Jodar, vicevoorzitter en medisch directeur van Pfizer Vaccines.Het vaccin beschermt echter goed tegen het risico op ziekenhuisopname, ook bij infectie met de deltavariant: 93 % bescherming gedurende zes maanden na volledige vaccinatie, zelfs bij een sterke verspreiding van de variant.Volgens de auteurs is het dus belangrijk de hele wereld beter te vaccineren en de werkzaamheid van het vaccin over verloop van tijd te analyseren om na te gaan welke groepen prioritair een herinneringsinjectie zouden moeten krijgen. (referentie: The Lancet, 4 oktober 2021, doi: 10.1016/S0140-6736(21)02183-8)