...

De Amerikaanse studie werd uitgevoerd bij 185 855 volwassenen die bij inclusie in de studie 47 tot 75 jaar oud waren en die gemiddeld gedurende 16 jaar werden gevolgd. In die studie was de verwachte sterfte bij mensen die minstens één kop koffie per dag dronken, 12% lager dan bij de mensen die geen koffie dronken, en bij mensen die minstens twee koppen koffie per dag dronken, was dat zelfs 18%.De Europese studie is tot een soortgelijke conclusie gekomen. De onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van 521 330 mannen en vrouwen die ouder dan 35 jaar waren bij inclusie in de EPIC-studie (Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) in 10 Europese landen. Tijdens een mediane follow-up van 16,4 jaar zijn 41 693 mensen overleden. Conclusie: de totale sterfte ongeacht de doodsoorzaak was 12% lager bij de mannen en 7% lager bij de vrouwen in het hoogste kwartiel van koffiedrinken dan bij de mensen die geen koffie dronken. Bij analyse van metabole biomarkers bij een subgroep van 14 800 deelnemers werd vastgesteld dat koffiedrinkers een gezondere lever hadden.De wetenschappers schrijven de gunstige effecten van koffie toe aan het feit dat dat brouwsel veel antioxidantia bevat. Antioxidantia beschermen tegen kanker.(referenties: Annals of Internal Medicine, 11 juli 2017, DOI: 10.7326/M16-2472 et 10.7326/M16-2945)