...

'Artistieke therapie' (bijvoorbeeld muziek, dans, expressief schrijven, schilderen, ...) heeft een positieve invloed op het psychologisch welzijn van kankerpatiënten. Dat blijkt uit een review van 27 randomized clinical trials (RCT's) naar de psychologische effecten van creatieve therapie op in het totaal 1.576 kankerpatiënten. De studie, die deze maand verscheen in de Journal of the American Medical Association (JAMA), toont dat creatieve therapie gevoelens van angst, depressie en pijn bij kankerpatiënten reduceert en hun ervaren levenskwaliteit verhoogt.Betere definiëringWillen we kunnen uitzoeken welke interventies precies effectief zijn en welke niet, en waarom, dan moet het begrip 'creatieve therapie' evenwel beter gedefinieerd worden. Met 'creatieve therapieën' refereren de auteurs van de studie hier immers aan alle 'creatieve' behandelingen, gegeven door 'officieel opgeleide' creatieve therapeuten, maar ook door andere gezondheidszorgprofessionals en zelfs door artiesten. Pas als de onafhankelijke variabele welomlijnd omschreven is, kan verder uitgezocht worden op welke manier kankerpatiënten geholpen kunnen worden met creatieve therapietechnieken. En oefening die zeker de moeite waard is, aldus de JAMA.