...

Het zou bijzonder interessant zijn als we zouden kunnen voorspellen welke patiënten met een sars-CoV-2-infectie een ernstige Covid-19 met acute respiratory distress syndrome zullen ontwikkelen, waarvoor een behandeling op de bewakingsafdeling vereist is. Dat is een essentieel gegeven als we de behandeling en de prognose van die patiënten willen verbeteren.Franse vorsers hebben een studie uitgevoerd bij 50 patiënten met een Covid-19 van wisselende ernst. Ze hebben een sterk verminderde respons van type I-interferonen vastgesteld, maar in tegenstelling tot de initiële hypothese, zijnde overmatige productie van die eiwitten als marker van de respons op de infectie bij de patiënten met een ernstige Covid-19,, hebben ze vastgesteld dat de productie en de activiteit van IFN-α sterk verminderd waren en dat er geen IFN-β werd geproduceerd bij een ernstige Covid-19. Bovendien bleef de virale belasting in het bloed bij die patiënten verhoogd. Dat wees er dus op dat het immuunsysteem weinig vat had op de vermenigvuldiging van het virus, wat uitmondde in een overmatige en inefficiënte ontstekingsreactie. De ontsteking, die gedeeltelijk wordt opgewekt door transcriptiefactor NF-kB, verhoogt de productie en de signalisatie van tumor necrosis factor (TNF) α en interleukine-6, een pro-inflammatoir cytokine.Dat immunologische fenotype met een lage hoeveelheid type I-interferonen in het plasma was totaal onverwacht en zou kunnen correleren met een ernstige Covid-19. Misschien kunnen op grond daarvan de patiënten die het hoogste risico lopen, worden geïdentificeerd met het oog op een intensievere behandeling en bewaking.Op grond van hun resultaten denken de auteurs dat toediening van IFN-α samen met een ontstekingsremmende behandeling gericht tegen IL-6 of TNF-α of corticosteroïden een therapeutisch spoor zou kunnen vormen bij de behandeling van een ernstige Covid-19. (referentie: Science, 13 juli 2020, doi: 10.1126/science.abc6027)