...

"Er is geen enkel bewijs dat het virus kan worden overgedragen door voedsel", stelt de European Food Safety Authority (EFSA), die de Covid-19-epidemie op de voet volgt via de wetenschappelijke literatuur."De ervaring die we hebben met eerdere epidemieën van verwante coronavirussen zoals het coronavirus dat het "severe acute respiratory syndrome" (SARS) heeft veroorzaakt (SARS-CoV), en het coronavirus dat het "Middle East Respiratory Syndrome" (MERS) heeft verorzaakt (MERS-CoV), leert dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden via de voeding", zegt het wetenschappelijk hoofd van de EFSA, Marta Hugas. "Er zijn geen aanwijzingen dat het SARS-CoV-2 anders zou zijn wat dat betreft."De WGO heeft evenwel preventieve aanbevelingen gepubliceerd voor de veiligheid van voedsel en meer bepaald adviezen voor een goede hygiëne bij het werken met en de bereiding van voedingsmiddelen: goed de handen wassen, het vlees voldoende braden en kruiscontaminatie tussen gekookt/gebakken en niet-gekookt/niet-gebakken voedsel vermijden. (Bron: EFSA, News, 9 maart 2020)