...

De ontdekking illustreert hoe er toch een remedie kan worden gevonden voor een aangeboren aandoening waarvan de oorzaak tot voor kort niet bekend was.Het CLOVES-syndroom (letterwoord voor Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformation, Epidermal Naevi) is een monogene aandoening, die wordt veroorzaakt door een 'gain of function'-mutatie van het PIK3CA-gen. Dat gen regelt de vermenigvuldiging en de groei van de cellen. Het werd pas in 2012 ontdekt. Een sterk geactiveerd gen veroorzaakt een overmatige groei van de lichaamsdelen die zijn getroffen door de mutatie.Het Cloves-syndroom is een zeer invaliderende aandoening, die wordt gekenmerkt door progressieve lipomateuze uitgroeisels, progressieve, complexe, gecombineerde vaatmisvormingen van de romp en vorming van epidermale naevi.De enige behandeling tot nog toe bestond in embolisatie en mutilerende chirurgie. Guillaume Canaud, een Franse vorser van het Inserm en nefroloog aan het Hôpital Necker, Parijs, vroeg zich af of er geen geneesmiddelen bestaan die de effecten van de mutatie van het PIK3CA-gen blokkeren. Blijkbaar waren er meerdere geneesmiddelen in een testfase. BYL719 van de Zwitserse firma Novartis was blijkbaar het verst gevorderd. Dat geneesmiddel wordt momenteel uitgetest bij kankerpatiënten. In januari 2016 heeft dr. Canaud de goedkeuring gekregen voor een 'compassionate use'-gebruik bij een 29-jarige patiënt met een zeer gevorderd Cloves-syndroom. Hij heeft de patiënt dan behandeld met BYL719 250 mg per dag per os. BYL719 remt het fosfo-inositide-3-kinase, een enzym dat de vermenigvuldiging van de cellen regelt. Momenteel lopen fase I- en fase II-studies met dat geneesmiddel.Na 18 maanden werd een sterke vermindering van de vasculaire massa's en de uitgroeisels vastgesteld evenals een verbetering van de levenskwaliteit. De enige bijwerking was hyperglykemie en die kon onder controle worden gehouden met een aangepast dieet.Ze hebben daarna ook een meisje van 9 jaar met een ernstig, levensbedreigend Cloves-syndroom waarbij chirurgie niet mogelijk was, met dat geneesmiddel behandeld. Gezien die preliminaire resultaten hebben ze dat geneesmiddel sinds februari 2017 voorgeschreven aan 17 nieuwe patiënten, van wie 14 kinderen, die allen aan het Hôpital Necker werden gevolgd wegens een levensbedreigend of invaliderend Cloves-syndroom of een verwante aandoening. Alle patiënten vertoonden al na enkele dagen behandeling een spectaculaire verbetering van de symptomen, een vermindering van de vermoeidheid en een betere inspanningstolerantie. Bij die 19 patiënten kon worden afgezien van chirurgie. Ze nemen allen de behandeling verder in en hun toestand blijft verbeteren. (referentie: Nature, 13 juni 2018, doi: 10.1038/s41586-018-0217-9)https://www.nature.com/articles/s41586-018-0217-9