...

Sinds 1985 is er onder de internationale gezondheidszorggemeenschap consensus dat het optimale percentage van keizersneden in een land rond de 10-15 procent ligt, begint het departementshoofd Obstetrie en Gynaecologie aan Aga Lhan University (Nairobi, Kenia). "Cijfergegevens van 150 landen tonen echter aan dat het aantal keizersneden over heel de wereld is toegenomen en vandaag 19% van het aantal geboorten wereldwijd via keizersnede gebeurt."Ook de kosten van deze zorgen stijgen navenant. "In 2008 werd de kost van het aantal keizersneden wereldwijd geschat op 2,32 miljard dollar. Ter vergelijking: de kost van het aantal nodige keizersneden bedroeg naar schatting 432 miljoen."Vreemd genoeg bestaan er geen standaard evidence-based richtlijnen voor keizersneden, merkt Temmerman op. "Daarom is er wereldwijd veel variatie in de chirurgische technieken." Vandaar het belang van de Coronis-studie, vervolgt Temmerman, tot op heden het grootste onderzoek naar chirurgische technieken bij keizersneden. Uit de studie zou blijken dat er geen wetenschappelijk bewijs is om de ene chirurgische techniek boven een andere te verkiezen. "Dat betekent dat andere factoren, zoals tijd en kosten besparen, mogelijk aan invloed winnen binnen de klinische praktijk." Wat met andere woorden het toenemende aantal keizersneden zou kunnen verklaren. "Alle onderzochte chirurgische technieken blijken even veilig te zijn", gaat Marleen Temmerman verder, "wat veronderstelt dat de rigoureuze toepassing van de techniek belangrijker is dan de techniek op zich. Een belangrijke opsteker voor zorgverleners."