...

Om die ingreep te vermijden, hebben Chinese en Californische onderzoekers een alternatief gevonden. Ze hebben oogdruppels ontwikkeld die rechtstreeks in het oog kunnen worden ingebracht en die lanosterol bevatten, een steroïdhormoon dat van nature door het oog wordt aangemaakt. De oogdruppels worden met een pipet in het oog gedruppeld en verminderen de eiwitaggregaten die de lens vertroebelen, zodat het cataract uiteindelijk oplost. De wetenschappers hebben die druppels uitgetest op een menselijke lens in het laboratorium, en vervolgens in vivo op een konijnenmodel voor cataract en op honden die getroffen waren door die aandoening. In de drie gevallen zagen ze de weken daarna significante resultaten: de helderheid van de lens nam toe en de ernst van het cataract nam af. De volgende stap bestaat erin om na te gaan hoe die druppels met lanosterol precies de reactie van de eiwitten opwekken en om klinische tests uit te voeren bij de mens, zodat de werkzaamheid van deze nieuwe behandeling kan worden bevestigd. Lanosterol zou ook bruikbaar kunnen zijn als behandeling voor andere aandoeningen die veroorzaakt worden door eiwitaggregaten, zoals de ziekte van Alzheimer.