...

De vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd bij ratten, 24 mannen die regelmatig marihuana rookten (minstens één keer per week tijdens de laatste zes maanden), en mannen die niet meer dan tien keer in hun leven marihuana gerookt hadden en de laatste zes maanden helemaal niet.Zowel bij ratten als bij de mens had tetrahydrocannabinol (THC), de belangrijkste psychoactieve stof in marihuana, invloed op de methylering van het DNA van de spermatozoa. Die epigenetische wijzingen namen toe bij marihuanarokers naarmate de THC-concentratie in de urine hoger was.De wetenschappers van de Duke University hebben ontdekt dat THC invloed heeft op een honderdtal genen, waarvan een groot aantal te maken heeft met twee belangrijke cellulaire wegen: een weg die meespeelt bij het vermogen van de organen om hun maximale grootte te bereiken, en een tweede die de groei regelt tijdens de ontwikkeling van het kind. We wisten al dat die twee wegen gestoord kunnen zijn bij bepaalde kankers.De vorsers durven zich echter niet goed uit te spreken over de invloed van het roken van marihuana op de toekomstige kinderen en wensen verder onderzoek te verrichten op een groter aantal proefpersonen. Maar het lijkt er dus op dat er epigenetische veranderingen optreden. Daarom raden de auteurs aan om geen wiet te roken gedurende minstens zes maanden voor de bevruchting. (referentie: Epigenetics, 18 december 2018, doi: 10.1080/15592294.2018.1554521)https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15592294.2018.1554521