...

De huidige artsenvertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van het Federale Kenniscentrum is wel een voorbeeld van een Belgisch compromis. De representatieve beroepsorganisaties van artsen hebben in deze Raad twee zitjes. Tot voor kort wat dat niet zo een groot probleem. Er waren twee erkende artsensyndicaten, en die namen elk een zitje: een effectief én een plaatsvervangend lid.Maar de komst van AADM verstoorde de balans. AADM stelde ook twee vertegenwoordigers voor - maar van het creëren van een extra plaatsje voor de artsen was blijkbaar geen sprake. De knoop werd doorgehakt, Bvas en Kartel kregen elk een effectieve vertegenwoordiger. AADM/Domus Medica kreeg de twee plaatsvervangende leden.Bvas stelde vast dat, wanneer hun vertegenwoordiger door omstandigheden verhinderd zou zijn, ze als "meest representatieve beroepsorganisatie" geen stem zouden hebben in de Raad van Bestuur van het KCE.Ze voert daarnaast aan dat het vreemd zou zijn dat de beroepsorganisatie met "het laagste aantal stemmen", wanneer de twee effectieve leden verhinderd zouden zijn, plots twee stemmen zou hebben in de Raad van Bestuur.Bvas voerde aan dat het onherroepelijke schade leed door die beslissing, die haar verlies van aanzien en aantrekkingskracht teweegbrengt. Omdat de reputatieschade onherroepelijk is, kan de Bvas het resultaat van een vernietingsberoep niet afwachten.Maar de Raad van State vindt niet dat de Bvas de schade aantoont, noch waarom deze niet meer zou kunnen worden hersteld door een vernietigingsarrest.