Radiotherapie speelt een essentiële rol bij de behandeling van borstkanker. Het gebruik van innovatieve bestralingstechnieken redt niet alleen het leven van een toenemend aantal patiënten, het resulteert bovendien in een afname van de bijwerkingen op lange termijn. Bovendien kan de bestraling nu in een kortere tijdsspanne worden toegediend, wat het comfort van patiënten verbetert en de wachttijden beperkt.

"Toch blijkt uit onderzoek dat bijna één derde van de Belgische kankerpatiënten die gebaat zouden zijn met radiotherapie die niet krijgen", zegt BRAVO. "Dit heeft deels te maken met een onjuist of verouderd beeld van onder andere bijkomende risico's en nevenwerkingen, zowel bij zorgbeoefenaars die doorverwijzen als bij vele patiënten."

De organisatie steekt ook een beschuldigende vinger uit naar de overheid: "Naast de behoefte aan een betere kennis van de voordelen van moderne radiotherapie is het belangrijk dat deze behandelingen toegankelijk zijn en correct worden terugbetaald. De overheid maakt vandaag te weinig financiële middelen vrij om deze moderne bestralingsbehandelingen voldoende beschikbaar te stellen aan de patiënt."

Op het symposium zal naast het intrinsieke potentieel van radiotherapie voor patiënten met borstkanker ook de toegankelijkheid van de behandeling worden besproken.

BRAVO (Belgian Radiotherapy Awareness and Visibility Organisation) is een overlegplatform tussen enerzijds de radiotherapeuten-oncologen en anderzijds de betrokken medische industrie. Meer informatie over het symposium vindt u hier. Ter gelegenheid van het symposium werd een expertdocument ontwikkeld.

Radiotherapie speelt een essentiële rol bij de behandeling van borstkanker. Het gebruik van innovatieve bestralingstechnieken redt niet alleen het leven van een toenemend aantal patiënten, het resulteert bovendien in een afname van de bijwerkingen op lange termijn. Bovendien kan de bestraling nu in een kortere tijdsspanne worden toegediend, wat het comfort van patiënten verbetert en de wachttijden beperkt."Toch blijkt uit onderzoek dat bijna één derde van de Belgische kankerpatiënten die gebaat zouden zijn met radiotherapie die niet krijgen", zegt BRAVO. "Dit heeft deels te maken met een onjuist of verouderd beeld van onder andere bijkomende risico's en nevenwerkingen, zowel bij zorgbeoefenaars die doorverwijzen als bij vele patiënten." De organisatie steekt ook een beschuldigende vinger uit naar de overheid: "Naast de behoefte aan een betere kennis van de voordelen van moderne radiotherapie is het belangrijk dat deze behandelingen toegankelijk zijn en correct worden terugbetaald. De overheid maakt vandaag te weinig financiële middelen vrij om deze moderne bestralingsbehandelingen voldoende beschikbaar te stellen aan de patiënt." Op het symposium zal naast het intrinsieke potentieel van radiotherapie voor patiënten met borstkanker ook de toegankelijkheid van de behandeling worden besproken.BRAVO (Belgian Radiotherapy Awareness and Visibility Organisation) is een overlegplatform tussen enerzijds de radiotherapeuten-oncologen en anderzijds de betrokken medische industrie. Meer informatie over het symposium vindt u hier. Ter gelegenheid van het symposium werd een expertdocument ontwikkeld.