...

Borstvoeding heeft tal van heilzame effecten op de gezondheid van de baby en de moeder en die lijst wordt almaar langer. Zo heeft een longitudinaal onderzoek in de Verenigde Staten onlangs aangetoond dat de duur van borstvoeding correleert met een lagere incidentie van diabetes.De CARDIA (Coronary Artery Risk Development In Adults) is een prospectief, multicentrische onderzoek dat 1238 vrouwen van 18 tot 30 jaar onder wie 615 zwarte vrouwen, gedurende 30 jaar heeft gevolgd, van 1986 tot 2016. Die vrouwen vertoonden geen diabetes bij de start van de studie, hebben één of meer levende kinderen ter wereld gebracht, meldden de duur van de perioden van borstvoeding en werden tijdens de studie zeven keer gescreend op diabetes. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren hebben de auteurs vastgesteld dat de incidentie van diabetes daalde naarmate de vrouwen langer borstvoeding gaven: daling van het risico met 25% in geval van 6 maanden borstvoeding of minder, met 48% in geval van borstvoeding gedurende meer dan 6 tot minder dan 12 maanden en met 47% in geval van borstvoeding gedurende 12 maanden of langer in vergelijking met vrouwen die helemaal geen borstvoeding hadden gegeven. De vraag rijst dan ook: "Wat verklaart die zeer sterke negatieve correlatie tussen de duur van de borstvoeding en het risico op diabetes?" referentie: JAMA International Medicine, maart 2018, doi: 10.1001/jamainternmed.2017.7978https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2668634