...

Onderzoekers uit Zuid-west Ohio concluderen dat geboortegewicht en -lengte de laatste decennia zijn toegenomen, maar dat de groei in het eerste levensjaar niet voorspellend is voor een verhoogd risico op obesitas in het later leven. Dat schrijven ze in de Journal of Pediatrics.Ellen Demerath (university of Minnesota School of Public Health, Ohio, VS) en collega's analyseerden data afkomstig van 620 kinderen die teruggaan tot 1929 om trends in gewicht en lengte van borelingen in Ohio over een aantal decennia te evalueren.De meest opvallende verschillen in groei traden op tijdens het eerste levensjaar. Kinderen die werden geboren na 1970 waren ongeveer 450 g zwaarder en 1,4 cm langer bij de geboorte dan vorige generaties borelingen. Wat in 1930 als een zware boreling werd beschouwd, is dat vandaag dus niet meer. Maar Demerath en haar team kwamen ook tot de bevinding dat deze verschillen tegen de leeftijd van één jaar weggewerkt zijn: rond hun eerste verjaardag zijn lengte en gewicht van de huidige generatie kinderen vergelijkbaar met die van hun leeftijdsgenootjes uit de vorige generaties. Dat suggereert dat kinderen die in het verleden kleiner waren bij de geboorte tijdens hun eerste levensjaar sneller groeiden om na één jaar vergelijkbare waarden te bereiken als kinderen vandaag.Het verschil in groeisnelheid na de geboorte tussen kinderen uit vroegere en latere generaties heeft volgens Demerath wellicht voor een groot deel te maken met de gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap. Voor 1970 was het geboortegewicht lager en de gezondheid van de moeder wellicht minder goed dan in de meer recente decennia.Nog een vaststelling: tussen 1930 en 1949 had 18% van de moeders in de studie een BMI die wees op obesitas terwijl tussen 1990 en 2008 niet minder dan 48% tot die groep behoorde. Maar Demerath en haar team vonden geen evidentie voor een verband tussen de BMI van de moeder of de leeftijd van de moeder en de groei van het kind. Het geboortegewicht en de groei van een kind tijdens het eerste levensjaar lijken ook weinig voorspellend te zijn voor de groei later in het leven, en dus evenmin voor het risico op obesitas.