...

De auteurs hebben antistoffen tegen een panel van met een melanoom samenhangende antigenen opgespoord om snel een melanoom te kunnen detecteren. Ze hebben 245 serumstalen van 124 patiënten met een melanoom in een vroeg stadium en 121 gezonde controlepersonen onderzocht via een platform van micronetwerken met een hoog debiet met 1.627 functionele eiwitten (1.627 verschillende antistoffen die patiënten in reactie op een melanoom produceren).Nog weg te snijdenNa een rigoureuze statistische analyse hebben de wetenschappers van de Edith Cowan University een combinatie van tien biomarkers (autoantistoffen) geïdentificeerd die het best correleren met het bestaan van een melanoom. Op grond daarvan hebben ze dan een bloedonderzoek uitgewerkt. Met dat onderzoek zijn ze erin geslaagd om een melanoom in een vroeg stadium te detecteren met een sensitiviteit van 79% en een specificiteit van 84%.Die test zou de artsen kunnen helpen om een melanoom te diagnosticeren als het nog kan worden weggesneden, voor het in het lichaam uitzaait.Andere studie "De vijfjaarsoverleving bij patiënten met een melanoom dat in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd, bedraagt 90% tot 99%", aldus Pauline Zaenker, die de studie heeft geleid. "Zo niet, daalt de vijfjaarsoverleving tot minder dan 50% en zelfs tot 15-20% als het melanoom in een later stadium wordt gediagnosticeerd."De auteurs moeten nog een andere klinische studie van drie jaar uitvoeren voor de bloedtest ter beschikking kan worden gesteld van andere gezondheidswerkers voor opsporing van een melanoom. Oncotarget, 17 juli 2018