...

Daarbij treden vaak min of meer ernstige postoperatieve complicaties op en het zicht van het kind herstelt zich niet altijd volledig. Bovendien wordt vaak een fenomeen waargenomen waarbij de resterende stamcellen die in het kapsel van de ooglens aanwezig waren, zich gaan differentiëren en de kunstlens gedeeltelijk gaan bedekken. Chinese onderzoekers hebben daarom eerst bij konijnen en vervolgens bij makaken een chirurgische procedure uitgetest waarbij de stamcellen niet uit het kapsel gehaald worden. Ze verwijderden de ooglens via een incisie van 1,5 millimeter die met een laser gemaakt werd in de periferie van het kapsel. De stamcellen blijven behouden en gaan zich geleidelijk aan differentiëren, zodat ze in drie tot zes maanden tijd een nieuwe functionele ooglens vormen. Na hun initiële succes hebben de onderzoekers een kleine gerandomiseerde studie uitgevoerd bij kinderen. Die bleek succesvol. In minder dan drie maanden kregen 12 kinderen jonger dan twee jaar hun gezichtsvermogen volledig terug, en dat 25% sneller dan de 25 kinderen in de controlegroep die de klassieke behandeling voor cataract hadden gekregen. Zes maanden na de ingreep scoorden de 12 kinderen gemiddeld even goed op de gezichtstests als de kinderen in de controlegroep.