...

Prof. Seth D. Pollak en zijn collega's voerden een scintigrafie uit op hersenweefsel van 389 kinderen en jongeren tussen 4 en 22 jaar en analyseerden vervolgens de 823 beelden. Ze legden die resultaten naast de sociaal-demografische gegevens en de scores van de deelnemers op cognitieve tests en schooltests. Hun analyse toont aan dat het volume van de grijze massa 3 tot 4% kleiner is bij kinderen die in een gezin wonen dat in de buurt van de armoedegrens zit, en 8 tot 10% kleiner bij gezinnen waar het inkomen ver onder die grens ligt. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen scoren gemiddeld ook 4 tot 7% minder op standaardtests. Tot slot zou 20% van het verschil in de resultaten te verklaren zijn door een ontwikkelingsachterstand in verschillende hersenzones die gevoelig lijken voor de omgeving waarin de kinderen leven, zoals de grijze massa, de frontale kwab, de temporale kwab en de hippocampus. Naar aanleiding van hun resultaten doen de auteurs van de studie een oproep om interventies te organiseren bij de ouders en politieke initiatieven op te starten in achtergestelde milieus.