...

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen verzamelden gegevens afkomstig uit 16 huisartsenonderzoeksnetwerken in dertien Europese landen. Goed voor een totaal van 3.104 volwassen patiënten met een infectie van de lage luchtwegen, van wie er 141 pneumonie hadden. Bij alle patiënten werden stalen genomen op de dag van het consult en vier weken later.Bij slechts één op de vijf patiënten (21%) werd één van de klassieke, gekende bacteriën gevonden als oorzaak van de luchtweginfectie. Bij 6% van alle patiënten ging het om de pneumokok, en bij 5% om Haemophilus influenzae. In de subgroep van patiënten met longontsteking trof men deze kiemen aan bij respectievelijk 9% en 14% van de patiënten.Een virale oorzaak werd daarentegen vastgesteld bij bijna 50% van de patiënten. Het waren voornamelijk rhino-, influenza- en coronavirussen."Dit onderzoek bewijst dat de meerderheid van de lage luchtweginfecties in de praktijk van de huisarts wordt veroorzaakt door een of meerdere virussen", zegt dr. Greet Ieven (UAntwerpen, Vaccin en Infectieziekten Instituut). "Hoogstens één op de vijf patiënten heeft potentieel baat bij een behandeling met antibiotica."Dr. Samuel Coenen (UAntwerpen, Vaccin en Infectieziekten Instituut) koppelt er de conclusie van de onderzoeksgroep aan: "Hoewel het in de dagelijkse huisartsenpraktijk moeilijk blijft om virale van bacteriële infecties te onderscheiden, toonde eerder onderzoek bij dezelfde patiënten al aan dat de voordelen van een behandeling met antibiotica niet opwegen tegen de nadelen. Worden toch antibiotica voorgeschreven, dan bevelen de Belgische richtlijnen terecht amoxicilline aan."Het onderzoek is gepubliceerd in Clinical Microbiology and Infection.