Als een patiënt intraveneuze antibiotica moet krijgen, hoeft hij daarvoor niet langer de hele tijd in het ziekenhuis aanwezig te zijn. OPAT is de afkorting van Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Na een korte opstartfase in het ziekenhuis, mag de patiënt naar huis, waar de thuisverpleegkundige de intraveneuze antibiotica verder toedient. In 2016 hebben 11 Oost- en West-Vlaamse ziekenhuizen rond OPAT een consortium (*) opgericht. Naar aanleiding van het lanceren van een nieuwe website wil het consortium opnieuw de aandacht op OPAT vestigen.

"De manier waarop u de materialen verkrijgt, is ziekenhuisafhankelijk. Het is mogelijk dat de ziekenhuisapotheek deze materialen voorziet en aflevert, een externe firma deze bij u thuis levert of dat u zelf de materialen gaat afhalen bij uw thuisapotheek", lezen we in het patiëntgedeelte van de website. OPAT is geen lokale benaming: de transmurale behandeling met antibiotica wordt ook in de internationale literatuur als dusdanig bestempeld.

(*) AZ Delta, AZ Groeninge, AZ Maria-Middelares, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Gent, H.-Hartziekenhuis Lier, Imeldaziekenhuis, Jan Yperman Ziekenhuis, Sint-Andriesziekenhuis, Sint-Jozefskliniek Izegem en UZ Gent.

Als een patiënt intraveneuze antibiotica moet krijgen, hoeft hij daarvoor niet langer de hele tijd in het ziekenhuis aanwezig te zijn. OPAT is de afkorting van Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Na een korte opstartfase in het ziekenhuis, mag de patiënt naar huis, waar de thuisverpleegkundige de intraveneuze antibiotica verder toedient. In 2016 hebben 11 Oost- en West-Vlaamse ziekenhuizen rond OPAT een consortium (*) opgericht. Naar aanleiding van het lanceren van een nieuwe website wil het consortium opnieuw de aandacht op OPAT vestigen."De manier waarop u de materialen verkrijgt, is ziekenhuisafhankelijk. Het is mogelijk dat de ziekenhuisapotheek deze materialen voorziet en aflevert, een externe firma deze bij u thuis levert of dat u zelf de materialen gaat afhalen bij uw thuisapotheek", lezen we in het patiëntgedeelte van de website. OPAT is geen lokale benaming: de transmurale behandeling met antibiotica wordt ook in de internationale literatuur als dusdanig bestempeld.