...

Dr. Ian Caroll en zijn team hebben stoelgangstalen van 16 jonge vrouwen die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens anorexia nervosa, vergeleken met die van 12 andere vrouwen zonder eetstoornis. Ze stelden vast dat de hoeveelheid en de variatie van de darmbacteriën duidelijk lager was bij de anorexiapatiënten. Die wijziging van de samenstelling van de darmflora is mogelijk te verklaren door de strenge voedingsbeperkingen die vrouwen met anorexia zichzelf opleggen. Aangezien onze darmen ons tweede brein zijn, kan een 'slechte' darmflora bijdragen tot de angst, depressie en het gewichtsverlies die de anorexia bevorderen. Een echte vicieuze cirkel, volgens dr. Caroll. De nationale instituten voor geestelijke gezondheid hebben dr. Carol een bedrag van 2,5 miljoen dollar toegekend, waarmee hij samen met zijn onderzoekers zal proberen na te gaan of een verbetering van de darmflora met behulp van voedingssupplementen zoals probiotica, de symptomen van eetstoornissen kan verlichten.