...

De wetenschappers onderzochten het hersenweefsel van 40 pasgeborenen 20 dagen na de geboorte met behulp van een MRI-scan. Ze stelden vast dat er een omgekeerd verband bestaat tussen de ijzeropname van de moeder en de fractionele anisotropie (FA), waarmee de organisatie van het hersenweefsel kan worden gemeten. Een hogere ijzeropname via de voeding tijdens de zwangerschap gaat gepaard met een grotere complexiteit en dus een grotere maturiteit van de grijze stof in de hersenschors. Omgekeerd gaat een lage ijzerinname gepaard met een lagere complexiteit en een lagere maturiteit van de zich ontwikkelende grijze stof. Uit de studie blijkt dat een ijzertekort bij de moeder de pasgeborenen blootstelt aan een risico op motorische achterstand en een minder goede neurocognitieve ontwikkeling. Die baby's zouden dus een minder goed geheugen en een minder goede concentratie hebben. Tot slot tonen de resultaten uiteraard ook aan dat de voeding van de moeder belangrijk is voor een goede ontwikkeling van het kind. Zwangere vrouwen moeten er vooral op toezien dat ze geen ijzertekort hebben. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt dat bijna een op de ?? zwangere vrouwen een ijzertekort heeft, en die organisatie raadt vrouwen dan ook aan om tijdens hun zwangerschap een oraal ijzersupplement in te nemen.