...

Ratten met een experimenteel verwekte anale incontinentie werden behandeld met injecties van volwassen spierstamcellen (autologe myoblasten), waardoor de sfincterfunctie verbeterde dankzij de vorming van nieuwe spiervezels. Op grond van die resultaten hebben de onderzoekers in een tweede fase hun behandeling uitgetest bij 24 patiënten met een ernstige anale incontinentie in het kader van een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie. De helft van de vrijwilligers kreeg een injectie van autologe myoblasten in de falende sfincter onder echografische controle en de andere helft een placebo. De stamcellen werden verkregen uit een spierfragment dat werd afgenomen in de dij. De stamcellen werden dan in het laboratorium gekweekt tot er een voldoende aantal stamcellen was.Na de interventie werd de mate van incontinentie gevolgd door middel van de Cleveland-score. Na zes maanden was de incontinentie significant verminderd in beide groepen. Na één jaar was de situatie sterk verbeterd bij zeven van de twaalf patiënten (58%) die celtherapie hadden gekregen (de incontinentiescore was significant gedaald van 15 tot 6,5 punten), en slechts bij één (8%) van de twaalf patiënten van de placebogroep (de gemiddelde incontinentiescore was stabiel gebleven op 14 punten.)De patiënten uit de placebogroep die dat wensten, mochten daarna een injectie van eigen vooraf gekweekte en bij koude (- 196 °C) bewaarde myoblasten krijgen. De resultaten van die injectie waren even goed als in de eerste groep.Op termijn hopen de onderzoekers dat celtherapie een referentiebehandeling wordt. Die behandeling is minder belastend dan de huidige behandelingen. (referentie: Annals of Surgery, 19 april 2017, doi: 10.1097/SLA.0000000000002268)