...

Volgens de Amerikaanse onderzoekers zouden roken en genetische factoren alcohol een beetje verdringen als belangrijke oorzaak van chronische pancreatitis. In de VS komt de aandoening voor bij 15 tot 20 per 100.000 personen. Greg Cot(Indiana University School of Medicine) en collega's stelden vast dat alcohol verantwoordelijk is voor 4 op 10 gevallen van chronische pancreatitis, en niet voor 6 tot 9 zoals vroeger werd aangenomen.Genetische aandoeningen en rokenDe onderzoekers verzamelden voor hun onderzoek informatie over patiten met chronische pancreatitis die waren opgenomen in twintig grote ziekenhuizen in de VS. Ze stelden vast dat ongeveer 3 op 10 gevallen te wijten waren aan genetische aandoeningen, aandoeningen van het immuunsysteem en andere factoren. In nog eens 3 op 10 gevallen was er sprake van idiopathische pancreatitis. De auteurs menen dat voor heel wat patiten uit die laatste groep moet gedacht worden aan een verband met roken. Heel wat van hen rookten meer dan gemiddeld en vroeger onderzoek heeft al gesuggereerd dat roken het risico op pancreatitis verhoogt.In een editoriaal wijst Albert Lowenfels (New York Medical College) erop dat roken mogelijk de belangrijkste omgevingsfactor is die een rol speelt in de ontwikkeling van pancreatitis, maar dat vermoedelijk ook genetische factoren een belangrijke rol spelen. Lowenfels refereert aan Europees onderzoek dat eveneens wijst op een afnemend aantal alcoholgerelateerde gevallen van chronische pancreatitis.